ฮิโรชิมา

ฮิโรชิม่าเป็นเมืองแรกในโลกที่ถูกทำลายด้วยนิวเคลียร์ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของอนุสรณ์สถานสันติภาพฮิโรชิมา และอนุสาวรีย์ซะดะโกะ
Read More