ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน (PHD-JING)
ส.ค. 17

ทัวร์สิบสองปันนา 4 วัน 3 คืน (PHD-JING)

ฺเยือนถิ่นไท 12 ปันนา สัมผัสเส้นทางชุมชนไทลื้อ แห่งเมือง "เชียงรุ้ง"
สิงหาคม 61 - มกราคม 62
Read More
สิบสองปันนา
ส.ค.

สิบสองปันนา

สิบสองปันนา มีความหมายว่า "นาสิบสองพัน" หรือ "นา 12,000 ผืน" ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
Read More