สิบสองปันนา

สิบสองปันนา มีความหมายว่า "นาสิบสองพัน" หรือ "นา 12,000 ผืน" ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
Read More