ผู่ถ่อซาน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ศรัทธาในองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้ว ต้องได้ไปเยือนถินกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมอย่าง"ผู่ถ่อซาน"ได้ได้ซักครั้งในชีวิต
Read More