ต้าหลี่

ต้าหลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
Read More