จงเตี้ยน

เมืองจงเตี้ยนอยู่ติดกับ ธิเบต อยู่ในสภาพภูมิประเทศราบสูงที่มีสวยงาม จนได้ชื่อว่า "แซงกรีล่า" แปลว่า แดนสวรรค์บนโลก
Read More