คิวชู/โอคินาว่า

เป็น 1 ใน 4 เกาะของญี่ปุ่น ถือเป็นแดนสวรรค์ทางตอนใต้ ภายใต้ท้องฟ้าสีครามและทะเลอันกว้างใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
Read More