กุ้ยโจว

เมืองกุ้ยโจว เป็นดินแดนที่มีหลายชนชาติอาศัยอยู่ เนื่องจากมีดินฟ้าอากาศที่แสนสบายมีทัศนียที่สวยงามเสมือนหนึ่งอัญมณี
Read More