ถ้ำโคสุ

ถ้ำโคสุหรืออีกชื่อคือ "ปราสาทใต้พิภพ" เป็นลักษณะถ้ำหินแกรนิตที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ ที่มีขนาดใหญ่มาก
Read More