ดันชอง

ดันชอง คือการตกแต่งอาคารและสิ่งของอื่นๆ ด้วยการใช้สีทั้งหมด 5 สี คือ สีแดง สีน้ำเงิน สีเหลือง สีดำ และสีขาว แสดงถึงความสง่า
Read More