ซินเจียง

ซินเจียงหรือเส้นทางสายไหม อยู่ทางภาคตะวันตกของจีน ติดกับชายแดน คาซัคสถาน และรัสเซียเดิม
Read More