ซัมแกทัง (Samgyetang – ซุปไก่)

ส่วนประกอบ: เนื้อไก่อ่อน ข้าว กระเทียม เกาลัด พุทรา
Read More