หอไข่มุกตะวันออก

หอไข่มุกตะวันออก จัดได้ว่าเป็น หอส่งสัญญาณวิทยุโทรทัศน์สูง 468 เมตร มีรูปร่างเป็นไข่มุก 11 ลูก และ เสา 3 เสา ด้านบนเป็นรูปไข่
Read More