คำชะโนด อุดร สังคม เชียงคาน 4 วัน 3 คืน (นั่งรถ) เทศกาลสงกรานต์

6,900.-
สะพานกระจก เชียงคาน

ป่าคำชะโนด เที่ยวสังคม เมืองเชียงคาน

สะพานกระจก วัดผาตากเสื้อ วัดป่าภูก้อน

ภูเรือ ภูป่าเปาะ
12-15 เมษายน 2563
Read More

คำชะโนด สังคม เชียงคาน (บิน) 3 วัน 2 คืน 2.PHD-NE2F

7,999.-
อุดรธานี ,คำชะโนด ,วัดพระธาตุบังพวน

วัดผาตากเสื้อ , อ.สังคม,วัดป่าภูก้อน

พระบาทภูควายเงิน , เชียงคาน , แก่งคุดคู้
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
Read More

คำชะโนด อุดร วังพระยานาคินทร์ ดินแดนลี้ลับ 2 วัน 1 คืน (บิน) 4.PHD 2D1N

6,900.-
อุดรธานี,คำชะโนด , พระใส,ศาลาแก้วกู่,หนองคาย

วัดป่าภูก้อน, วัดผาตากเสื้อ ,วัดพระธาตุบังพวน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
Read More

อุดร บึงกาฬ หนองคาย 3 วัน 2 คืน 5.PHD-NE5F

8,333.-
อุดรธานี, ทะเลบัวแดง,คำชะโนด, หนองคาย

บึงกาฬ ,หินสามวาฬ , ภูทอก

วัดอาฮง,ศาลาแก้วกู่,หลวงพ่อพระใส,พระธาตุบังพวน
มีนาคม - พฤษภาคม 2563
Read More

คำชะโนด สังคม เชียงคาน 3 วัน 2 คืน 11.PHD-NE11F

8,900.-
อุดรธานี,คำชะโนด,วัดพระธาตุบังพวน

วัดผาตากเสื้อ,อ.สังคม ,วัดป่าภูก้อน
เมษายน - ตุลาคม 2563
Read More