ทัวร์นิวซีแลนด์ PERFECT NEW ZEALAND NEW YEAR เกาะเหนือ-เกาะใต้ 7 วัน (ปีใหม่)
ธ.ค. 27

ทัวร์นิวซีแลนด์ PERFECT NEW ZEALAND NEW YEAR เกาะเหนือ-เกาะใต้ 7 วัน (ปีใหม่)

104,900.-
ทะเลสาบเทคาโป ที่มีน้ำมีสีเขียวอมฟ้าสีพิเศษนี้เกิดจากแร่ธาตุผสมกับธารน้ำแข็งไหลจากภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดปี
27 ธ.ค. 57-2 ม.ค. 58
Read More