ศาสนาพุทธและวัดวาอาราม

ศาสนาพุทธได้เข้ามาสู่ประเทศเกาหลี อย่างเป็นทางการ กว่า1,600 ปีมาแล้ว หลังจากนั้น 3 ปี ก็ได้มีการสร้างวัดแห่งแรกขึ้น
Read More