ไหหลำ

เกาะไหหลำ คือที่ตั้งของวัดชื่อตั้งนามหนานซัน มีไฮไลท์คือ การสักการะเจ้าแม่กวนอิม ที่มีความสูงถึง 108 เมตร ตั้งอยู่กลางทะเล
Read More