แทจอน

แทจอน กำลังจะกลายเป็นศูนย์กลางด้านวิทยาศาสตร์ของเกาหลี ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองคือ สถานตากอากาศ น้ำพุร้อน ยูซอง
Read More