กิมจิ (Kimchi – ผักดองเกาหลี)

ขั้นตอนการทำ: นำผักที่ได้จัดเตรียมไว้มาล้างด้วยน้ำเกลือนำขึ้นมาปรุงรสด้วยเครื่องเทศและหมักไว้
Read More