วันเดอร์ฟูล จอร์แดน 7 วัน

49,888.-
เมืองเพตร้า มหานครสีดอกกุหลาบที่ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขาแห่งโมเสส ลอยตัว พอกโคลน ณ ทะเลสาบเดดซี
มีนาคม - เมษายน 2563
Read More

อียิปต์ จอร์แดน เดินทางครั้งเดียว ได้เที่ยว 2 ประเทศ 8 วัน 5 คืน

55,999.-
ย้อนรอยอดีตตามหาอารยธรรมโบราณ มหาปีรามิด 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก มหานครเพตร้า 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์แห่งโลกยุคใหม่
มีนาคม-เมษายน 2563
Read More