ทัวร์จีน แชงกรีล่า ต้าหลี่ ลี่เจียง คุนหมิง 6 วัน 5 คืน (MU2584-2583)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
26-07-2018 31-07-2018 6 วัน 5 คืน 23999 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 25337
ราคาทัวร์ : 23,999
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
สายการบิน : China Eastern Airlines
วันที่ : ก.ค
ภูเขาหิมะมังกรหยก หุบเขาพระจันทร์สีเงิน พักโรงแรม 4 ดาว!!! ชมโชว์ใหญ่ IMPRESSION LIJIANG

เมืองต้าลี่ ผ่านชมเจดีย์สามองค์ เมืองโบราณต้าหลี่
ลี่เจียง อุทยานน้ำหยก วัดยอดหยก เมืองโบราณลี่เจียง
ภูเขาหิมะมังกรหยก (นั่งกระเช้าใหญ่)
จงเตี้ยน โค้งแรกแม่น้ำแยงซีเกียง วัดลามะซงจ้านหลิง
คุนหมิง วัดหยวนทง ช้อปปิ้งถนนคนเดิน

Author: abroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *