ทัวร์พม่า อินเล อินเลิฟ เมืองในสายน้ำ 3 วัน 2 คืน (MMR061)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
06-07-2018 08-07-2018 3 วัน 2 คืน 19900 สอบถาม
20-07-2018 22-07-2018 3 วัน 2 คืน 19900 สอบถาม
27-07-2018 29-07-2018 3 วัน 2 คืน 17900 สอบถาม
03-08-2018 05-08-2018 3 วัน 2 คืน 16900 สอบถาม
11-08-2018 13-08-2018 3 วัน 2 คืน 17900 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 24823
ราคาทัวร์ : เริ่มต้น 19,900
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : Air Asia
วันที่ : ก.ค-ส.ค
ล่องเรือชมเมืองสายน้ำ "ทะเลสาบอินเล" "มัณฑะเลย์" ราชธานีสุดท้ายของพม่า ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์พระมหามัยมุนี

เที่ยว 2 เมือง สักการะพระมหามัยมุนี
สัมผัสวิถีชีวิตชาวอินทา
ชมสวนผักลอยน้ำ
สักการะพระบัวเข็ม

Author: abroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *