!-->

ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน 3 วัน

HAN12 SL HAN SAPA FANSIPAN 6999 SALE-1-- GS25
รหัสทัวร์ : 28717
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 9,999.-
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : THAI LION AIR
วันที่ : มีนาคม-เมษายน 2563
น้ำตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา ชมวิว ยอดเขาฟานซีปัน อิสระช้อบปิ้งถนน 36 สาย

น้ำตก Silver Water Fall น้ำตกสีเงินที่ขึ้นชื่อในเมืองซาปา

หมู่บ้านชาวเขา กั๊ตกั๊ต  หมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้งดำ 

นั่งรถราง+กระเช้า ขึ้นชมวิว ยอดเขาฟานซีปัน หลังคาแห่งอินโดจีน

อิสระให้ท่านช้อบปิ้งถนน 36 สาย  

Author: Nat

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *