ทัวร์ฮ่องกง นองปิง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน (HKG01)
มิ.ย. 02

ทัวร์ฮ่องกง นองปิง จูไห่ เซิ่นเจิ้น 3 วัน (HKG01)

12,999.-
เที่ยวฮ่องกง สักการะพระใหญ่ ณ วัดโป่วหลิน ชมความงามพระราชวังหยวนหมิง หมุนกังหันแก้ชง ณ วัดแชกงหมิว
มิ.ย. 60
Read More
ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน (TPE01)
มิ.ย. 01

ทัวร์ไต้หวัน BEST JOURNEY IN TAIWAN 5 วัน 3 คืน (TPE01)

เริ่มต้น..16,777.-
เที่ยวไต้หวัน ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ชมเศียรราชินี อุทยานเย่หลิว ชมสมบัติจีนโบราณกว่า 6 แสนชิ้น ณ พิพิธภัณฑ์กู้กง
มิ.ย.-ก.ย. 60
Read More
ทัวร์เวียดนาม AMAZING SAPAR 4 วัน 3 คืน (HAN01)
พ.ค. 25

ทัวร์เวียดนาม AMAZING SAPAR 4 วัน 3 คืน (HAN01)

เริ่มต้น..12,900.-
เที่ยวเวียดนาม สัมผัสความโรแมนติกที่เวียดนามเหนือ ณ เมืองซาปา หลังคาโลกอินโดจีน สัมผัสการทำนาขั้นบันได ที่หมู่บ้านก๊าตก๊าต
พ.ค.-ก.ย. 60
Read More
ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HKG16)
มี.ค. 02

ทัวร์ฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4 วัน 3 คืน (HKG16)

เริ่มต้น..14,999.-
เที่ยวฮ่องกง ลันเตา เซิ่นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า เยือนยุโรปกลางเอเชีย วัดอาม่า ,โบสถ์เซนต์ปอล, เยี่ยมชมเวเนเชี่ยน
มี.ค.-มิ.ย. 60
Read More