รายการทัวร์

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 5 วัน 3 คืน (SU)

42,900.-
ซากอส , โบสถ์โฮลีทรินิตี้, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
จัตุรัสแดง,มหาวิหารเซนต์บาซิล
พระราชวังเคลมลิน,โบสถ์อัสสัมชัญ
10-14 // 11-15 // 12-16 // 13-17 เม.ย.63
Read More

มหัศจรรย์ ศรีลังกา 4 วัน 3 คืน (SL)

18,900.-
เมืองโคลัมโบ เมืองแคนดี้ วัดพระเขี้ยวแก้ว

วัดถ้ำดัมบุลลา เขาสิกิริยา เมืองอนุราธปุระ
11-14 เม.ย. // 12-15 เม.ย.63
Read More