ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน (KTW15)
ก.ย. 01

ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน (KTW15)

12,888
เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู เริ่มต้น 12,888 บาท!!!
กันยายน - ตุลาคม 61
Read More
เทศกาลโคลน เมืองโพเรียง
ก.ย.

เทศกาลโคลน เมืองโพเรียง

เทศกาลโคลน เมืองโพเรียง เทศกาลโคลนนี้ จัดขึ้นที่ชายหาดแดเจิน เมืองโพเรียงจังหวัดชุงชองนัมโด
Read More
เทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นบ้านแห่งเกาหลี
ก.ย.

เทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นบ้านแห่งเกาหลี

เทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นบ้านแห่งเกาหลี เทศกาลพื้นบ้านของเกาหลีนี้ จัดขึ้นที่เคียงจูจังหวัดเคียงซางบุก-โด
Read More
เทศกาลชินโด ยองดึง
ก.ย.

เทศกาลชินโด ยองดึง

เทศกาลชินโด ยองดึง เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อสักการะบูชาต่อยายป้อง
Read More
เทศกาลวัฒนธรรมวังอิน
ก.ย.

เทศกาลวัฒนธรรมวังอิน

คำว่า “วังอิน” ในเทศกาลวัฒนธรรมวังอินนั้น มาจากชื่อของนักปราชญ์วังอินในช่วงศตวรรษที่ห้าในสมัยอาณาจักรแพ็กเจ
Read More