เทศกาลโคลน เมืองโพเรียง

เทศกาลโคลน เมืองโพเรียง เทศกาลโคลนนี้ จัดขึ้นที่ชายหาดแดเจิน เมืองโพเรียงจังหวัดชุงชองนัมโด
Read More

เทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นบ้านแห่งเกาหลี

เทศกาลเครื่องดื่มและขนมพื้นบ้านแห่งเกาหลี เทศกาลพื้นบ้านของเกาหลีนี้ จัดขึ้นที่เคียงจูจังหวัดเคียงซางบุก-โด
Read More

เทศกาลชินโด ยองดึง

เทศกาลชินโด ยองดึง เป็นเทศกาลที่จัดขึ้นเพื่อสักการะบูชาต่อยายป้อง
Read More

เทศกาลวัฒนธรรมวังอิน

คำว่า “วังอิน” ในเทศกาลวัฒนธรรมวังอินนั้น มาจากชื่อของนักปราชญ์วังอินในช่วงศตวรรษที่ห้าในสมัยอาณาจักรแพ็กเจ
Read More