เทศกาลโคมบัว

เทศกาลโคมบัว มีการจัดขึ้นในทุกวัดของเกาหลี โดยมีการจัดต่อเนื่องมาทุกปี ในวันอาทิตย์ก่อนวันที่ 8 เมษายน
Read More

วัดโชเกซา -โปรแกรมชีวิตในวัด

วัดโชเกซา ได้มีการจัดโปรแกรมชีวิตในวัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มหาศาล
Read More

ศาสนาพุทธและวัดวาอาราม

ศาสนาพุทธได้เข้ามาสู่ประเทศเกาหลี อย่างเป็นทางการ กว่า1,600 ปีมาแล้ว หลังจากนั้น 3 ปี ก็ได้มีการสร้างวัดแห่งแรกขึ้น
Read More

ลัทธิขงจื๊อ

การศึกษาตามแบบขงจื๊อนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในครอบครัวและสังคม ซึ่งเน้นไปที่การเคารพต่อบรรพบุรุษ
Read More

โดซาน โซวอน และเบียงซาน โซวอน

โดซาน โซวอน นั้นสร้างขึ้นในปี 1574 ช่วงยุคราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็นการระลึกถึงปราชญ์ชื่อ ยี ฮวาง
Read More