ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน (KTW15)
ก.ย. 01

ทัวร์เกาหลีปูซาน เคียงจู แทกู 5วัน 3คืน (KTW15)

12,888
เกาหลี ปูซาน เคียงจู แทกู เริ่มต้น 12,888 บาท!!!
กันยายน - ตุลาคม 61
Read More
เทศกาลโคมบัว
ก.ย.

เทศกาลโคมบัว

เทศกาลโคมบัว มีการจัดขึ้นในทุกวัดของเกาหลี โดยมีการจัดต่อเนื่องมาทุกปี ในวันอาทิตย์ก่อนวันที่ 8 เมษายน
Read More
วัดโชเกซา -โปรแกรมชีวิตในวัด
ก.ย.

วัดโชเกซา -โปรแกรมชีวิตในวัด

วัดโชเกซา ได้มีการจัดโปรแกรมชีวิตในวัด ซึ่งถือได้ว่าเป็นโปรแกรมที่มีประโยชน์มหาศาล
Read More
ศาสนาพุทธและวัดวาอาราม
ก.ย.

ศาสนาพุทธและวัดวาอาราม

ศาสนาพุทธได้เข้ามาสู่ประเทศเกาหลี อย่างเป็นทางการ กว่า1,600 ปีมาแล้ว หลังจากนั้น 3 ปี ก็ได้มีการสร้างวัดแห่งแรกขึ้น
Read More
ลัทธิขงจื๊อ
ก.ย.

ลัทธิขงจื๊อ

การศึกษาตามแบบขงจื๊อนั้นจะมีความเกี่ยวข้องกับจริยธรรมในครอบครัวและสังคม ซึ่งเน้นไปที่การเคารพต่อบรรพบุรุษ
Read More
โดซาน โซวอน และเบียงซาน โซวอน
ก.ย.

โดซาน โซวอน และเบียงซาน โซวอน

โดซาน โซวอน นั้นสร้างขึ้นในปี 1574 ช่วงยุคราชวงศ์โชซอนเพื่อเป็นการระลึกถึงปราชญ์ชื่อ ยี ฮวาง
Read More