ยูนนาน

มณฑลยูนนานเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จนได้รับสมญานามว่า อาณาจักรแห่งพันธุ์ไม้ และอาณาจักรแห่งสัตว์
Read More

หูหนาน

มณฑลหูหนาน ถูกโอบล้อมทั้ง 3 ด้านด้วยเทือกเขา และตั้งอยู่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,000 เมตร!!
Read More

จูไห่

เมืองจูไห่ เขตเศรษฐกิจพิเศษ 1 ใน 5 ของจีน และยังได้รับยกย่องจากสหประชาชาติให้เป็นถึง "เมืองมหัศจรรย์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน"
Read More

ฮาร์บิน

ฮาร์บิน เป็นเมืองที่มีชื่อเสียงไปทัวร์โลก ในทุกๆ ปีจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลเดินทางมาร่วมงานเทศกาลระดับโลก "เทศกาลน้ำแข็ง"
Read More

ผู่ถ่อซาน

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ศรัทธาในองค์เจ้าแม่กวนอิมแล้ว ต้องได้ไปเยือนถินกำเนิดเจ้าแม่กวนอิมอย่าง"ผู่ถ่อซาน"ได้ได้ซักครั้งในชีวิต
Read More

หนิงโป

ไฮไลท์ของเมืองหนิงโป คือ สะพานข้ามอ่าวหางโจว เป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดในโลก คือ 36 ก.ม. ถือเป็นสุดยอดผลงานของจีน
Read More

นานกิง

นานกิง เคยเป็นเมืองหลวงของหลายราชวงศ์ จนได้รับสมญานามว่า เมืองหลวงสิบแผ่นดิน และยังเป็น 1 ใน 6 นครโบราณ
Read More

จางเจียเจี้ย

อุทยานแห่งชาติจางเจียเจี้ย เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติแห่งแรกของจีน ตั้งแต่ปี 1992 มีเนื้อที่กว่า 9,500 ตารางกิโลเมตร
Read More
Page 9 of 13« First...45678910111213