ปูซาน

ปูซาน เป็นเมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ และยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล
Read More

โซล

โซล เป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ที่อนุรักษ์ความเก่าแก่โบราณให้กลมกลืนกับความทันสมัย ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม
Read More

สิบสองปันนา

สิบสองปันนา มีความหมายว่า "นาสิบสองพัน" หรือ "นา 12,000 ผืน" ตั้งอยู่ทางใต้สุดของมณฑลยูนนาน ประเทศจีน
Read More

จงเตี้ยน

เมืองจงเตี้ยนอยู่ติดกับ ธิเบต อยู่ในสภาพภูมิประเทศราบสูงที่มีสวยงาม จนได้ชื่อว่า "แซงกรีล่า" แปลว่า แดนสวรรค์บนโลก
Read More

กุ้ยโจว

เมืองกุ้ยโจว เป็นดินแดนที่มีหลายชนชาติอาศัยอยู่ เนื่องจากมีดินฟ้าอากาศที่แสนสบายมีทัศนียที่สวยงามเสมือนหนึ่งอัญมณี
Read More

ต้าหลี่

ต้าหลี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ มีชื่อเสียงมาจากแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์
Read More

ยูนนาน

มณฑลยูนนานเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติ จนได้รับสมญานามว่า อาณาจักรแห่งพันธุ์ไม้ และอาณาจักรแห่งสัตว์
Read More

หูหนาน

มณฑลหูหนาน ถูกโอบล้อมทั้ง 3 ด้านด้วยเทือกเขา และตั้งอยู่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลมากกว่า 1,000 เมตร!!
Read More
Page 8 of 12« First...3456789101112