รายการทัวร์

เยอรมัน ออสเตรีย เชก สโลวาเกีย ฮังการี 9 วัน 6 คืน (EK)

42,999.-
บูดาเปสต์ – ป้อมชาวประมง – ฮีโร่สแควร์ – ล่องเรือแม่น้ำดานูบ

เวียนนา – พระราชวังเชิร์นบรุน – SHOPPING PARNDOF OUTLET
มีนาคม - กรกฎาคม 2563
Read More

ออสเตรีย – ฮังการี 7 วัน 4 คืน (EK)

35,900.-
ปราก - ปราสาทแห่งกรุงปราก

เชสกี้คลุมลอฟ - บูดาเปสต์ - ป้อมชาวประมง - ฮีโร่สแควร์
กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563
Read More