ทัวร์ลาว เวียงจันทร์…วังเวียง 3 วัน 2 คืน (LAOS02)
มิ.ย. 22

ทัวร์ลาว เวียงจันทร์…วังเวียง 3 วัน 2 คืน (LAOS02)

เริ่มต้น 12,900
วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ!! พิธีบายศรีขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
มิ.ย-ก.ย
Read More
ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน (LAOS01-PG)
มิ.ย. 22

ทัวร์ลาว หลวงพระบาง บินหรู อยู่สบาย 3 วัน 2 คืน (LAOS01-PG)

เริ่มต้น 12,900
วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ!! พิธีบายศรีขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
มิ.ย-ก.ย
Read More
ทัวร์ลาว…หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (LAOS01)
มิ.ย. 30

ทัวร์ลาว…หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (LAOS01)

เริ่มต้น 11,900
วัดเชียงทอง ร่วมตักบาตรข้าวเหนียว พิเศษ!! พิธีบายศรีขวัญตามประเพณีพื้นบ้านของหลวงพระบาง
ก.ค-ก.ย
Read More
Read More
หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV)
ก.ค. 11

หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV)

19900
เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม
11-14 กรกฎาคม 2557
Read More