ทัวร์พม่า

Share

ประเทศพม่า เป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและซับซ้อน ซึ่งเกิดจากความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านได้แก่ จีน อินเดีย บังกลาเทศ ลาว และ ไทย อีกทั้งยังได้รับอิทธิพลทั้งจากจีน อินเดีย และไทยมาช้านานสะท้อนออกมาให้เห็นในด้านภาษา ดนตรี และอาหาร สำหรับศิลปะของพม่านั้นได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีและพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทมาตั้งแต่ครั้งโบราณจากเรื่องราวประวัติศาสตร์ของพม่าข้างต้น นั้นสะท้อนให้เห็นถึงอารยธรรมที่สะสมมาแต่เนิ่นนาน ผ่านมาถึง 7 ยุคสมัย กระจายอยู่ทั่วประเทศ หากได้ไปเที่ยวพม่า จะพบว่ามีการพัฒนาสาธารณูปโภคและเครือข่ายคมนาคมอย่างรวดเร็วทั้งนี้เพื่อรองรับความต้องการการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และเป็นการเพิ่มความสะดวกสบายให้แก่ชาวต่างชาติที่มาทัวร์พม่าโดยสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่ไปทัวร์พม่า คือ มหาบูชาสถานทั้ง 5 ได้แก่ มหาเจดีย์ชเวดากอง, พระมหามัยมุนี, พระธาตุอินทร์แขวน, เจดีย์ชเวมอร์ดอร์, มหาเจดีย์ชเวซิกอง

Read More
Read More
Read More
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน
เม.ย. 13

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน

16,900.-
เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี ชม สะพานไม้อูเบ็ง พระราชวังมัณฑะเลย์
เม.ย.-มิ.ย. 60
Read More
ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน (MMR051)
เม.ย. 14

ทัวร์พม่า พุกาม มัณฑะเลย์ 4 วัน (MMR051)

เริ่มต้น..15,900.-
เที่ยวพม่า พุกาม มัณฑะเลย์ ร่วมพิธีศักดิ์สิทธิ์ล้างพระพักตร์ พระมหามัยมุณี ชมโชว์หุ่นเชิดเมืองพุกาม
เม.ย.-ก.ย. 60
Read More
ทัวร์พม่า ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน
เม.ย. 01

ทัวร์พม่า ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง 3 วัน 2 คืน

เริ่มต้น..10,900.-
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน ขอพรเทพทันใจ เจดีย์ชเวดากอง สักการะพระธาตุอินทร์แขวน ตักบาตรพระสงฆ์ 1,000 รูป
เม.ย.-ต.ค. 60
Read More
ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน (MMR012)
เม.ย. 01

ทัวร์พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน 3 วัน 2 คืน (MMR012)

เริ่มต้น..11,900.-
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสา อินแขวน ขอพรเทพทันใจ เทพกระซิบ สักการะเจดีย์โบตะทาวน์ สักการะพระธาตุมุเตา หรือ เจดีย์ชเวมอดอว์
เม.ย.-ก.ย. 60
Read More
ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน (MMR08)
พ.ค. 04

ทัวร์พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน 5 วัน (MMR08)

เริ่มต้น..23,900.-
เที่ยวพม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน พุกาม มัณฑะเลย์ สักการะ พระมหาเจดีย์ชเวดากอง เมืองย่างกุ้ง
พ.ค.-ก.ย. 60
Read More
Page 1 of 3123