รายการทัวร์

เวียดนามกลาง 4 วัน 3 คืน ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน (VN) ซุปตาร์..บานาฮิลล์ On Top!

11,888.-
ชมโบสถ์คริสต์สีชมพูที่เก่าแก่ที่สุดแห่งเมืองดานัง

สักการะวัดลินห์อึ๋งชมชายหาดที่ยาวที่สุดในเอเชีย
มีนาคม - กันยายน 2563
Read More