ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง 7 วัน 5 คืน (SHWECGO3)
ต.ค. 19

ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง 7 วัน 5 คืน (SHWECGO3)

28,999.-
เที่ยวซีอาน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง ป่าเจดีย์ ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ กองทัพทหารดินเผากษัตริย์จิ๋นซี มรดกโลกทางวัฒนธรรม
19-25 ต.ค. 60
Read More
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว 5 วัน 3 คืน (SHWECGO1)
พ.ค. 20

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว 5 วัน 3 คืน (SHWECGO1)

เริ่มต้น..16,999.-
เที่ยวซีอาน ชมสุสานทหารจิ๋นซี เจิ้งโจว ลั่วหยาง กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง อายุเก่าแก่ 600 ปี
พ.ค.-ต.ค. 60
Read More