ทัวร์จีน

Share

ประเทศจีน หรือสาธารณรัฐประชาชนจีน มีพื้นที่รวมทั้งประเทศกว่า 9.6 ล้านตารางกิโลเมตร ซึ่งมีขนาดใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของโลกมีอำนาจการปกครองเหนือ 22 มณฑลเทศบาลนครอีก4 แห่ง และยังมีเขตบริหารพิเศษอีก 2 แห่ง ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวที่มาทัวร์จีนเป็นอย่างมากคือ ฮ่องกง และ มาเก๊าอีกทั้งยังมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆ ถึง 15 ประเทศ ด้วยเหตุนี้เองจึงเป็นไปไม่ได้เลย ที่จะทัวร์จีนให้ครบได้ในครั้งเดียว และเนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่มาก ทำให้พื้นที่แต่ละพื้นที่มทีสภาพอากาศที่แตกต่างกันออกไป ดังนั้นก่อนจะไปทัวร์จีน จึงควรตรวจสอบให้ดีก่อนว่าเราไปยังแถบใด เพื่อที่จะได้ทราบอุณหภูมิที่ถูกต้องในช่วงนั้นๆ แล้วเตรียมตัวได้อย่างถูกต้อง นอกจากสถาปัตยกรรม และวัฒนธรรมที่สั่งสมมาอย่างยาวนานแล้ว ประเทศจีนยังมีอาหารที่มีเอกลักษณ์ ยากที่จะมีใครเหมือน ด้วยเหตุนี้เองอาหารจีนจึงเป็นเป้าหมายอีกอย่างสำหรับผู้ที่มาเที่ยวจีน

ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิน หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (SHCZKWL2)
มิ.ย. 23

ทัวร์กุ้ยหลิน หลงเซิน หยางซั่ว 6 วัน 5 คืน (SHCZKWL2)

14,888.-
เที่ยวกุ้ยหลิน หลงเซิ่น นาขั้นบันไดจิงเชอ หยางซั่ว นั่งกระเช้า ขึ้นสู่ เขาเหยาซาน ที่สูงที่สุดซึ่งอยู่ชานเมืองกุ้ยหลิน
23-28 มิ.ย. 60 / 21-26 ก.ค. 60 / 25-30 ส.ค. 60 / 22-27 ก.ย. 60
Read More
ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง 7 วัน 5 คืน (SHWECGO3)
ต.ค. 19

ทัวร์ซีอาน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง 7 วัน 5 คืน (SHWECGO3)

28,999.-
เที่ยวซีอาน เจิ้งโจว ไคเฟิง ลั่วหยาง ป่าเจดีย์ ที่มีหมู่เจดีย์กว่า 200 องค์ กองทัพทหารดินเผากษัตริย์จิ๋นซี มรดกโลกทางวัฒนธรรม
19-25 ต.ค. 60
Read More
ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว 5 วัน 3 คืน (SHWECGO1)
พ.ค. 20

ทัวร์ซีอาน ลั่วหยาง เจิ้งโจว 5 วัน 3 คืน (SHWECGO1)

เริ่มต้น..16,999.-
เที่ยวซีอาน ชมสุสานทหารจิ๋นซี เจิ้งโจว ลั่วหยาง กำแพงเมืองโบราณ ที่สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หมิง อายุเก่าแก่ 600 ปี
พ.ค.-ต.ค. 60
Read More
ทัวร์ลั่วหยาง เจิ้งโจ หยุนไถซาน 6 วัน 4 คืน (SHWECG02)
ต.ค. 17

ทัวร์ลั่วหยาง เจิ้งโจ หยุนไถซาน 6 วัน 4 คืน (SHWECG02)

24,999.-
เที่ยวเจิ้งโจว อุทยานหยุนไถซาน ลั่วหยาง ชม ศาลเปาบุ้นจิ้น สถานที่ใช้ในการพิพากษาคดีของท่านเปาบุ้นจิ้น
17-22 ต.ค. 60
Read More
ทัวร์จางเจียเจี้ย ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 5 วัน 4 คืน (CSX04)
พ.ค. 18

ทัวร์จางเจียเจี้ย ELEGANT OF ZHANGJIAJIE 5 วัน 4 คืน (CSX04)

เริ่มต้น..19,888.-
เที่ยวจางเจียเจี้ย สัมผัสความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติระดับมรดกโลก ณ หุบเขาอวตาร ขึ้นลิฟท์แก้วไป๋หลง ช้อปปิ้งถนนคนเดินหวงซิงลู่
พ.ค.-ก.ย. 60
Read More
Read More
Read More
Read More
Page 3 of 41234