!-->

มหัศจรรย์ฟานซีปัน 4 วัน 3 คืน (FD)

BT-VN061_FD (1)
รหัสทัวร์ : 29203
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 13,900.-
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
วันที่ : กุมภาพันธ์ - กรกฎาคม 2563
กรุงฮานอย,ลาวไก,ซาปา,ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

ชมน้ำตกสีเงิน,ตลาดซาปา

นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน,ฮานอย

กรุงฮานอย,ลาวไก,ซาปา,ชมหมู่บ้านกั๊ตกั๊ต

ชมน้ำตกสีเงิน,ตลาดซาปา

นั่งรถรางขึ้นกระเช้าฟานซีปัน,ฮานอย

นิงบิงห์,ล่องเรือชมถ้ำตามก๊ก ,ฮาลอง

ตลาดราตรีฮาลอง,ล่องเรือชมทัศนียภาพรอบอ่าวฮาลอง

ถ้ำสวรรค์,หมู่บ้านชาวประมง,ถนน36สาย

 

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *