!-->

มหัศจรรย์พม่า ย่างกุ้ง หงสาวดี อินทร์แขวน บินหรูอยู่ 5 ดาว 3 วัน 2 คืน (PG)

BT-MMR021_PG
รหัสทัวร์ : 29157
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 11,900.-
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : Bangkok Airway (PG)
วันที่ : กุมภาพันธ์ - มิถุนายน 2563
ย่างกุ้ง,เจดีย์โบตาทาวน์,เทพทันใจ,พระนอนตาหวาน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,วัดไจ๊คะวาย,เจดีย์ชเวมอดอว์

ย่างกุ้ง,เจดีย์โบตาทาวน์,เทพทันใจ,พระนอนตาหวาน

พระมหาเจดีย์ชเวดากอง,วัดไจ๊คะวาย,เจดีย์ชเวมอดอว์

พระราชวังบุเรงนอง,เจดีย์ไจ้ปุ่น,พระนอนชเวตาเลียว

คิมปูนแค้มป์,พระธาตุอินทร์แขวน,หงสาวดี

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *