!-->

มหัศจรรย์ ลาว หลวงพระบาง 3 วัน 2 คืน (FD)

BT-LAO001_FD
รหัสทัวร์ : 29091
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 9,900
ระยะเวลา : 3 วัน 2 คืน
สายการบิน : AIR ASIA (FD)
วันที่ : มีนาคม - ตุลาคม 2563
หลวงพระบาง,พระธาตุภูษี,ตลาดมืด
ตักบาตรข้าวเหนียว,บ้านผานม,ถ้ำติ่ง

หลวงพระบาง,พระธาตุภูษี,ตลาดมืด

ตักบาตรข้าวเหนียว,บ้านผานม,ถ้ำติ่ง

บ้านช่างไห,น้ำตกตาดกวงชี,พิธีบายศรีสู่ขวัญ

วัดเชียงทอง,วัดวิชุนราช,วัดใหม่สุวรรณภูมาราม,พระราชวังเก่า,หอพระบาง

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *