!-->

มหัศจรรย์ รัสเซีย มอสโคว์ ซากอส 5 วัน 3 คืน (SU)

BT-DME02_SU
รหัสทัวร์ : 29068
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 42,900.-
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : AEROFLOT AIRLINES (SU)
วันที่ : 10-14 // 11-15 // 12-16 // 13-17 เม.ย.63
ซากอส , โบสถ์โฮลีทรินิตี้, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์
จัตุรัสแดง,มหาวิหารเซนต์บาซิล
พระราชวังเคลมลิน,โบสถ์อัสสัมชัญ

ซากอส , โบสถ์โฮลีทรินิตี้, โบสถ์อัสสัมชัญ, บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์

จัตุรัสแดง,มหาวิหารเซนต์บาซิล

พระราชวังเคลมลิน,โบสถ์อัสสัมชัญ, พิพิธภัณฑ์อาเมอรี่แชมเบอร์

หอส่งสัญญาณโทรทัศน์Ostankino Tower, Moscow Metro

ถนนอารบัต, พระราชวังซาริสซีโน่,ตลาดอิสไมโลโว่

มหาวิหารเซนต์เดอะซาเวียร์,สนามบินเชเรเมเตียโว

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *