คิวชู/โอคินาว่า

เป็น 1 ใน 4 เกาะของญี่ปุ่น ถือเป็นแดนสวรรค์ทางตอนใต้ ภายใต้ท้องฟ้าสีครามและทะเลอันกว้างใหญ่ท่ามกลางธรรมชาติอันอุดมสมบูรณ์
Read More

จูโกะคุ

เพลิดเพลินกับทะเล,ท้องฟ้า,ทิวทัศน์สีเขียวท่ามกลางทะเล เขตจูโกะคุแบ่งแยกโดยเทือกเขาได้เป็นสองเขต คือ ซันอินและซันโย
Read More

คันไซ

ความเก่าแก่ที่ผสมผสานกับความยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้คันไซเป็นภูมิภาคที่ไม่เหมือนกับที่อื่นในเขตตะวันตก
Read More

จูบุ

ภูมิภาคจูบุจะนำท่านไปสัมผัสกับธรรมชาาติที่ยิ่งใหญ่ และงดงาม ท่านจะไปประทับใจกับเทือกเขาแอลป์แห่งญี่ปุ่นซึ่งสูงถึง 3,000 เมตร
Read More

คันโต

เปิดประสบการณ์ใหม่เพื่อไปพบกับความประหลาดใจ ในพื้นที่ที่อยู่ไม่ไกลจากเมืองหลวงของญี่ปุ่น "คันโต"
Read More

ฮอคไกโด

เป็นเกาะขนาดใหญ่ทางตอนเหนือของญี่ปุ่นเป็นอาณาบริเวณใหม่ซึ่งเพิ่งเปิดสู่ภายนอกอย่างเต็มที่เมื่อ 140 ปีที่ผ่านมา
Read More

เกียวโต

ถ้าท่านต้องการไปเยือนสถานที่ที่เต็มไปด้วยประวัติศาสตร์ เกียวโตคืออีกหนึ่งตัวเลือกชั้นยอดที่จะทำให้ท่านประทับใจอย่างแน่นอน
Read More

ไซตะมะ

ไซตะมะ เป็นจังหวัดที่มีเทือกเขา และทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม และยังมีความเจริญมากด้วย เพราะอยู่ใกล้กับกรุงโตเกียวนั่นเอง
Read More
Page 1 of 812345678