หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV)
ก.ค. 11

หลวงพระบาง-วังเวียง-เวียงจันทน์ 4 วันทัวร์(QV)

19900
เชิญผู้มีเกียรติ สัมผัสบ้านพี่เมืองน้อง มรดกโลกหลวงพระบาง อดีตเมืองหลวงเก่า ซึ่งเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรม
11-14 กรกฎาคม 2557
Read More

เวียดนามเหนือ 4 วัน 3 คืน ฮานอย – ฮาลอง – นิงห์บิงห์

14900
ฮานอย – ฮาลอง – นิงห์บิงห์
01-04 / 02-05 / 10-13 พ.ค.57
Read More
เที่ยวย่างกุ้ง-สิเรียม- หงสา -อินทร์แขวน 4 วัน
พ.ค. 10

เที่ยวย่างกุ้ง-สิเรียม- หงสา -อินทร์แขวน 4 วัน

19,999 บาท
เที่ยวย่างกุ้ง-สิเรียม- หงสา -อินทร์แขวน 4 วัน
พิเศษ!!! รับประทานอาหารที่ ภัตตาคาการะเวก
10-13 พฤษภาคม 57
Read More