ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN พวงมณี ศรีสยาม 5 วัน 4 คืน (AD-88-05)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
26-07-2018 30-07-2018 5 วัน 4 คืน 25333 สอบถาม
01-08-2018 05-08-2018 5 วัน 4 คืน 25333 สอบถาม
13-09-2018 17-09-2018 5 วัน 4 คืน 25333 สอบถาม
16-10-2018 20-10-2018 5 วัน 4 คืน 27333 สอบถาม
27-10-2018 31-10-2018 5 วัน 4 คืน 27333 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 25138
ราคาทัวร์ : เริ่ม 25,333
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
สายการบิน : CHINA AIRLINE
วันที่ : ก.ค-ธ.ค
สวนดอกไม้จงเซ่อ วัดจูหลินซาน อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ก ช็อปปิ้ง ชิม ชานมไข่มุก ไก่ทอด HOT STAR รสเด็ด

ไถจง หนานโถว หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ วัดเหวิ่นหวู่
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ตลาดซีเหมินติง ตึกไทเป 101
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน
หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

Author: abroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *