ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN กระดุมทอง สองพู 5 วัน 3 คืน (AD-88-03)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
11-07-2018 15-07-2018 5 วัน 3 คืน 22888 สอบถาม
19-07-2018 23-07-2018 5 วัน 3 คืน 22888 สอบถาม
01-08-2018 05-08-2018 5 วัน 3 คืน 22888 สอบถาม
12-09-2018 16-09-2018 5 วัน 3 คืน 22888 สอบถาม
26-09-2018 30-09-2018 5 วัน 3 คืน 22888 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 25128
ราคาทัวร์ : เริ่ม 22,888
ระยะเวลา : 5 วัน 3 คืน
สายการบิน : EVA AIR
วันที่ : ก.ค-ธ.ค
วัดพระถังซัมจั๋ง อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น

ไถจง หนานโถว หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ วัดเหวิ่นหวู่
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ตลาดซีเหมินติง ตึกไทเป 101 อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
วัดหลงซานซื่อ

Author: abroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *