ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN หมอนทอง ครองใจ 5 วัน 4 คืน (AD-88-02)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
11-07-2018 15-07-2018 5 วัน 4 คืน 22555 สอบถาม
01-08-2018 05-08-2018 5 วัน 4 คืน 22555 สอบถาม
09-08-2018 13-08-2018 5 วัน 4 คืน 22555 สอบถาม
22-08-2018 26-08-2018 5 วัน 4 คืน 22555 สอบถาม
12-09-2018 16-09-2018 5 วัน 4 คืน 22555 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 25124
ราคาทัวร์ : 22,555
ระยะเวลา : 5 วัน 4 คืน
สายการบิน : THAI AIRWAYS
วันที่ : ก.ค-ก.ย
อุทยานแห่งชาติเย๋หลิว อุทยานแห่งชาติอาลีซาน อุทยานแห่งชาติทาโรโกะ นั่งรถไฟด่วนเมืองฮวาเหลียน

ไถจง หนานโถว หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ วัดเหวิ่นหวู่
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
ตลาดซีเหมินติง ตึกไทเป 101

Author: abroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *