ทัวร์ไต้หวัน TAIWAN กำปั่นทอง ละอองฟ้า 4 วัน 3 คืน (AD-88-01)

วันเดินทางไป วันเดินทางกลับ ระยะเวลา Code Tour ราคา จำนวนที่นั่ง สถานะ
05-07-2018 08-07-2018 4 วัน 3 คืน 19888 สอบถาม
12-07-2018 15-07-2018 4 วัน 3 คืน 19888 สอบถาม
06-09-2018 09-09-2018 4 วัน 3 คืน 19888 สอบถาม
27-09-2018 30-09-2018 4 วัน 3 คืน 19888 สอบถาม
รหัสทัวร์ : 25119
ราคาทัวร์ : 19,888
ระยะเวลา : 4 วัน 3 คืน
สายการบิน : THAI AIRWAYS
วันที่ : ก.ค-ก.ย
เมืองไทเป อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค วัดหลงซานซื่อ ตึกไทเป 101 ตลาดซีเหมินติง

ไถจง หนานโถว หมู่บ้านญี่ปุ่นเก่าฮิโนกิ วัดเหวิ่นหวู่
ล่องเรือชมทะเลสาบสุริยันจันทรา ตลาดฟงเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต
เมืองเจียอี้ นั่งรถไฟโบราณ อุทยานแห่งชาติิอาลีซาน

Author: abroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *