!-->

1.PHD-van กระซิบรักเสมอดาว จ.น่าน 4 วัน 2 คืน 1.PHD-van

1.PHD-van
รหัสทัวร์ : 29643
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 6,900.-
ระยะเวลา : 4 วัน 2 คืน
วันที่ : มีนาคม - มิถุนายน 2563
น่าน,ดอยเสมอดาว,พิพิธภัณฑ์น่าน,วัดภูมินทร์

วัดพระธาตุช้างค้ำ-วัดหนองบัว–ปัว

อุทยานแห่งชาติดอยภูคา ,ชมพูภูคา,บ่อเกลือ

สัมผัสเมืองเล็กๆสงบกลางหุบเขา จ.น่าน

น่าน ตำนานแห่งขุนเขา เมืองเก่าที่มีชีวิต และวัฒนธรรมที่โดดเด่น

เดินทางโดยรถตู้ปรับอากาศจากกรุงเทพฯ

Author: Prang

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *