แม่ฮ่องสอน – ปางอุ๋ง – ปาย – ม่อนแจ่ม

รหัสทัวร์ : 1914
ราคาทัวร์ : 7,500.-
ระยะเวลา : 5 วัน
สายการบิน : โดยรถโค้ชจากกรุงเทพฯ
วันที่ : 27-31 ธ.ค. 56 // 28 ธ.ค.-01 ม.ค. 57
แม่ฮ่องสอน - ปางอุ๋ง - ปาย - ม่อนแจ่ม

แม่ฮ่องสอน – ปางอุ๋ง – ปาย – ม่อนแจ่ม

อัตราค่าบริการ    

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่

เด็ก 3-10 ปี
(ไม่เสริมเตียง)

พักเดี่ยว

   ปีใหม่ 27-31 ธ.ค. 56
   28 ธ.ค. 56 – 01 ม.ค. 57

7,500.-

7,000.-

1,800.-

Author: xabroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *