!-->

แกรนด์พม่า…สักการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า 6 วัน

agent_PG_GRAND MYANMAR 6D5N
รหัสทัวร์ : 29302
ราคาทัวร์เริ่มต้น : 38,900.-
ระยะเวลา : 6 วัน 5 คืน
สายการบิน : BANGKOK AIRWAYS
วันที่ : มีนาคม-กันยายน 2563
“พม่า” สักการะ 5 มหาบูชาสถานสูงสุดของพม่า พระธาตุอินทร์แขวน เจดีย์ชเวดากอง เจดีย์ชเวมอดอร์ เจดีย์ชเวสิกอง พระมหามัยมุณี
 “พม่า” เยือนอารยธรรมเก่าแก่ และ วัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์ 
ชมพระธาตุมุเตา พระนอนชเวตาเลียง โบตาทาวน์ พระตาหวาน เจดีย์ชเวซิกอง 
วัดกอบยางกี สะพานไม้อูเป็งพระราชวังมัณฑะเลย์วิหารชเวนันดอร์ วัดกุสินาราม
บินโดยสายการบิน“BANGKOK AIRWAYS” (PG)
พักโรงแรมระดับ 4 ดาว 
สักการะพระธาตุอินทร์แขวน (รัฐมอญ)
นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเจดีย์ชเวดากอง(ย่างกุ้ง)
ขอพรพระเจดีย์ชเวมอดอร์ (พระธาตุมุเตา)
ชมมหาเจดีย์ชเวสิกอง (พุกาม)
ขอพรพระมหามัยมุณี (มัณฑะเลย์)
วัดพองดออู (อินเล)
เที่ยวไม่เหนื่อย..อาหารดี..โรงแรมดี...

Author: Nat

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *