เกาะคังฮวาโด

ganghwa-4

เกาะคังฮวาโด เป็นเกาะที่มีชื่อเสียงด้านการท่องเที่ยวมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ เกาะนี้มีกลุ่มหินขนาดใหญ่วางซ้อนกัน 120 กลุ่ม ซึ่งรวมถึงก้อนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีมีความกว้าง 7.1 เมตร และสูง 2.6 เมตร เชื่อว่ากลุ่มหินเหล่านี้เป็นสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ เหตุนี้เององค์การยูเนสโก จึงได้ขึ้นบัญชีเป็นมรดกโลกในเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2000 นอกจากนี้ยังมีแท่งบูชาชัมซงดาน บน ยอดเขามานีซาน เป็นสถานที่ที่ชาวเกาหลีบวงสรวงเทพยดาบนสวรรค์ซึ่งจัดขึ้นทุกปีในวันสถาปนาชาติ (แกชอนจอล วันที่ 3 ตุลาคม) พิธีจะจัดขึ้นที่แท่นบูชา และในช่วงเทศกาลกีฬาแห่งชาติเกาหลีซึ่งคบเพลิงจะถูกเก็บรักษาไว้อยู่ที่นี่ ตลอดแนวชายฝั่งของเกาะ เราจะเห็นป้อมปราการตั้งอยู่เป็นระยะๆ ป้อมปราการเหล่านี้มีประวัติยาวนานเก่าแก่ถึงยุคจักรวรรดิ์โชซอนทีเดียว

สถานที่ตั้ง: ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองอินชอน

Author: xabroadtour

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *