ฮาร์บิน

เทศกาลน้ำแข็ง ฮาร์บิ้น จีน

เทศกาลน้ำแข็ง ฮาร์บิ้น จีน

ฮาร์บิน (จีนตัวย่อ: 哈尔滨, จีนตัวเต็ม: 哈爾濱, 哈爾濱) เป็นเมืองเอกของมณฑลเฮย์หลงเจียง ทางตะวันออกเฉียงเหนือของสาธารณรัฐประชาชนจีน ตั้งอยู่ทางฝั่งใต้ของแม่น้ำซงหัว ฮาร์บินเป็นเมืองอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโต และยังเป็นศูนย์กลางทางด้านการปกครอง เศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม และการสื่อสารคมนาคมของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน จึงถือได้ว่าเป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งของจีนและของเอเชียด้านตะวันออกเฉียง เหนือ

เมืองฮาร์บินเดิมเป็นหมู่บ้านประมงเล็กๆริมฝั่งแม่น้ำซงฮวาเจียงในภาคเหนือ ของจีน สมัยนั้นที่นั่นมีครอบครัวชาวประมงเพียงไม่กี่ครัวเรือนเท่านั้นพวกเขาใช้ ชีวิตอย่างเรียบง่าย ไม่มีการติดต่อกับโลกภายนอกมากนัก ตั้งแต่ ค.ศ. 1898 เป็นต้นมา เนื่องจากมีการสร้างทางรถไฟจากทิศใต้ไปสู่ทิศเหนือสายหนึ่งซึ่งตัดผ่าน หมู่บ้านแห่งนี้ ทำให้บรรยากาศในหมู่บ้านแห่งนี้ขาดความเงียบสงบเฉกเช่นเดิมอีกต่อไป ในเวลาเดียวกัน มีชาวรัสเซียจำนวนมากได้เดินทางไปที่หมู่บ้านแห่งนี้ ชาวรัสเซียนอกจากได้สร้างทางรถไฟไปถึงที่นั่นแล้ว ยังได้สร้างเมืองขึ้นมาเมืองหนึ่งตามบริเวณหมู่บ้านนี้ซึ่งก็คือเมืองฮาร์ บินนั่นเอง จนถึงปัจจุบันนี้ ในเมืองฮาร์บินยังปรากฏสิ่งก่อสร้างสถาปัตยกรรมรัสเซียให้เห็นเป็นจำนวนมาก แม้เวลาได้ผ่านไปยาวนานนับร้อยปีแล้วก็ตาม แต่สิ่งก่อสร้างดังกล่าวยังคงทรงความหมายที่สะท้อนให้เห็นถึงกระบวนการพัฒนา สมัยเริ่มแรกของเมืองฮาร์บินได้เป็นอย่างดี

คำว่า ฮาร์บิน เป็นคำในภาษาแมนจู มีความหมายว่า ‘สถานที่ตากแหจับปลา’

ฮาร์บินมีสมญานามว่า ‘ไข่มุกบนคอหงส์’ เนื่องจากสัญฐานของมณฑลเหยหลงเจียงมีลักษณะคล้ายหงส์ ส่วนสมญานามอื่นๆ คือ ‘มอสโกแห่งตะวันออก’ หรือ ‘ปารีสแห่ง ตะวันออก’ เนื่องจากลักษณะสถาปัตยกรรมของอาคารบ้านเรือนในเมืองคล้ายกับในมอสโกหรือ ปารีส และฮาร์บินยังเป็นที่รู้จักในชื่อ ‘เมืองแห่งน้ำแข็ง’ เพราะมีฤดูหนาวที่ยาวนานและหนาวเย็นมาก

Author: mo

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *