หนิงโป

หนิงโป

หนิงโป

เมืองหนิงโป ตั้งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง ติดชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของจีน มีพื้นที่ 9,672 ตร.กม. การเดินทางไปยังหนิงโปนี้หากเดินทางโดยรถยนต์จะได้ชมสะพานข้ามอ่าวหางโจวที่ถือเป็นผลงานการก่อสร้างชิ้นเด่นของจีน เนื่องจากถือเป็นสะพานข้ามทะเลที่มีระยะทางยาวที่สุดในโลก คือ 36 ก.ม.

Author: mo

Share This Post On

ขอรายการหรือสอบถามเพื่มเติมได้เลยนะครับ..

Your email address will not be published. Required fields are marked *